Condiții de utilizare

1. Prin utilizarea site-ului AromaZen.Ro Utilizatorul este de acord cu aceste condiţii de utilizare.

Accesul şi utilizarea acestui site  sunt supuse următoarelor Condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul AromaZen. Ro Utilizatorul acceptă, fără limitări sau calificări, aceste Condiţii de utilizare şi ia la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Utilizator şi ZenSlimFood S.R.L. în legătură cu obiectul acestui site  sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să încetați utilizarea și să procedați la închiderea contului. Aceasta site  este administrat de către ZenSlimFood S.R.L. cu sediul în, Iași, comuna Ciurea, str. Busuiocului nr 169 telefon 0753.599.035 , număr de înregistrare la Registrul Comerțului J22 597 2019, Cod Unic de Înregistrare 40548437 , e-mail: office@aromazen.ro. Aceasta site  este destinat exclusiv persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani la data instalării și utilizării aplicației. Prin bifarea secțiunii corespunzătoare din cadrul Site-ului , Utilizatorul confirmă faptul că are vârsta de 18 ani împliniți. În cazul în care Utilizatorul nu are vârsta de 18 ani împliniți la data instalării și utilizării Aplicației, Utilizatorul este rugat să înceteze utilizarea. Utilizatorul înțelege și recunoaște că va fi ținut răspunzător și va despăgubi Compania pentru orice prejudicii cauzate ca urmare a încălcării prezentei clauze. În cazul în care se va dovedi ulterior ca Utilizatorul nu are vârsta de 18 ani împliniți, Compania va proceda la blocarea Contului de Utilizator.

2. Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, codul sursă, textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor în cuprinsul distribuit, redistribuit, licențiat, sublicențiat sau transferat în orice formă de către dumneavoastră. Orice Conţinut care constă într-o marcă sau logo reprezintă marca înregistrată sau neînregistrată asau a AromaZen sau unor terțe părți. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în mod expres în Condiţiile de utilizare, fără permisiunea prealabilă, formulată în scris a proprietarului Conţinutului. Niciunul dintre elementele din Aplicație nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând Companiei, cu excepția cazurilor expres reglementate în aceste Condiții de utilizare. De asemenea, Utilizatorul este informat ca AromaZen și ZenSlimFood S.R.L. îşi vor asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea în instanţă a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

3. Utilizarea site-ului

Utilizatorul va trebui să creeze un cont de utilizator (”Cont de utilizator”). Crearea Contului de utilizator se poate realiza în una dintre următoarea varianta i. Crearea unui cont de utilizator prin intermediul site-ului în această situație, Utilizatorul va completa formularul de creare a Contului de utilizator, furnizând următoarele informații: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, județul de reședința, data nașterii, sexul. Pentru crearea și accesarea Contului de utilizator, Utilizatorul va crea o parolă unică de acces / va utiliza parola unica de acces aferentă contului de Facebook. Utilizatorul se obligă să păstreze parola de acces creată confidențială și să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea periclita securitatea Contului de utilizator creat. În acest sens, Utilizatorul se va asigura că nicio altă persoană nu va utiliza parola de acces și nu va accesa Contul de utilizator creat. Utilizatorul poate oferi unor terțe persoane un drept de acces restricționat la Conținutul Aplicației, prin intermediul Contului de utilizator, în scopul vizualizării acestui Conținut, nicio persoană cu acces restricționat neavând dreptul să editeze sau să folosească Conținutul Contului de utilizator sau să folosească voucherele sau eventualele beneficii acordate Utilizatorului, așa cum acestea vor fi utilizate în cele ce urmează. In cazul in care Utilizatorul uită parola aferenta Contului de utilizator, va accesa opțiunea ”Mi-am uitat parola”, disponibilă în pagina de start a site-ului. Utilizatorul va primi în scurt timp un e-mail cu noua parola, pe adresa de e-mail setată la data creării Contului de utilizator. Parola trimisă prin e-mail are valabilitate limitata la 30 de zile. După expirarea acestei perioade, dacă parola nu a fost utilizată, în cazul în care Utilizatorul dorește din nou să acceseze Contul de utilizator, trebuie să acceseze din nou opțiunea ”Mi-am uitat parola”, disponibilă în pagina de start a site-ului. Odată conectat la Contul de utilizator, Utilizatorul trebuie să acceseze opțiunea ”Contul meu”, disponibilă în meniul de ”Setări”, pentru a seta o nouă parolă. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care Utilizatorul le transmite pe această Aplicație, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate. Datele cu caracter personal furnizate prin Aplicație vor putea fi modificate de către Utilizator, pe durata utilizării Aplicației, accesând secțiunea ”Contul meu”, disponibilă în meniul de setări al Aplicației.

4. Lipsa garanţiilor

ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTEI APLICAȚII POATE FI MODIFICAT ŞI ESTE OFERIT UTILIZATORULUI „CA ATARE”, FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

5. Exonerarea de Răspundere

UTILIZATORUL ÎNȚELEGE ȘI RECUNOAȘTE CĂ UTILIZAREA ACESTEI APLICAȚII ESTE ÎN TOTALITATE PE RĂSPUNDEREA ZenSlimFood S.R.L. ŞI SOCIETĂŢILE AFILIATE, FUNCŢIONARII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA APLICAȚIEI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTEI APLICAȚII SAU A CONŢINUTULUI SĂU. ZenSlimFood S.R.L. NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ INFECTEZE TELEFONUL MOBIL, TABLETA SAU ALTE BUNURI ALE UTILIZATORULUI ÎN URMA DESCĂRCĂRII, INSTALĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE.

UTILIZATORUL DECLARĂ ȘI RECUNOAȘTE CĂ UTILEAZĂ ACEASTA APLICAȚIE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA, ZenSlimFood S.R.L., NICI SUCURSALELE, AFILIAŢII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENŢII SĂI SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA Site-ului NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTEI APLICAȚII SAU A CONŢINUTULUI, INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

6. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie Aceste Condiţii de utilizare a Aplicației sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de utilizare şi/sau aceasta Aplicație vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute. 10. Date de contact. Plângeri și sesizări. Orice Utilizator poate depune o sugestie, o plângere și/sau sesizare care privește sau are legătura cu serviciile oferite prin Aplicație, de către Companie, cu Conținutul și modul in care acesta este utilizat în Aplicație, precum și cu privire la orice alt subiect. Sugestiile, plângerile și/sau sesizările vor putea fi depuse la sau prin apelarea numărului de Serviciu Clienți, indicat mai jos. Sugestiile, plângerile și/sau sesizările transmise Companiei vor include numele, numărul de telefon și județul de reședință al Utilizatorului, precum și adresa de e-mail a Utilizatorului la care acesta dorește să primească răspunsul Companiei. Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate de către Companie și vor primi răspuns în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea acestora. Serviciul clienți poate fi contactat:

• prin e-mail: office@aromazen.ro.

• prin telefon: 0753599035  în intervalul orar 09:00-16:00

Încetare

Puteți înceta oricând colaborarea cu Compania și accesarea Aplicației prin închiderea contului. Odată cu închiderea contului Utilizatorul nu va mai putea beneficia de voucherele obținute. Simpla delogare din Contul de utilizator nu conduce la ștergerea Contului de utilizator și la pierderea voucherelor. PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE  UTILIZATORUL ÎȘI EXPIRMĂ ACORDUL EXPRES CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL URMĂTOARELOR CLAUZE: ”PROPRIETATEA CONȚINUTULUI”, ”UTILIZAREA APLICAȚIEI”, ”CONFIDENȚIALITATE”, ”LIPSA GARANȚIILOR”, ”EXONERARE DE RĂSPUNDERE”, ”LINK-URI CĂTRE SITE-URILE UNEI TERȚE PĂRȚI SAU CĂTRE ALTE APLICAȚII DISPONIBILE ÎN APP STORE/ PLAY STORE”, ”REVIZUIREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE”, ”LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE”, ”ÎNCETARE”.


Shopping Cart