POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ZENSLIMFOOD  SRL

(„Societatea” sau „noi”) colectează informații despre dumneavoastră când accesați site-ul www.AromaZen.ro și prezenta Politică de Confidențialitate.

Prezenta Politică de confidențialitate („Politica”) descrie modul în care prelucrăm aceste date și măsurile pe care le luăm pentru protejarea acestor date conform prevederilor legale în vigoare.

Site-ul și conținutul acestuia, inclusiv toate comunicările purtate prin intermediul cailor de comunicare, reprezintă proprietatea exclusivă a Societății. Cu excepția situațiilor menționate mai jos, utilizarea de către dumneavoastră a site-ului reprezintă acceptul dumneavoastră cu privire la colectarea, utilizarea, dezvăluirea și transferul în străinătate a informațiilor în conformitate cu prezenta Politică și Termenii și Condițiile, publicate pe site-ul www.AromaZen.ro.

Pentru scopul acestei Politici, noțiunile scrise cu majuscule vor avea înțelesul din Termenii și Condițiile Aplicației, publicate pe site-ul www.AromaZen.ro.

DOMENIU DE APLICARE

Această Politică este adresată utilizatorilor site-ului.

COLECTAREA INFORMAȚIILOR

Colectăm informațiile pe care ni le furnizați dumneavoastră direct cu ocazia transmiterii comenzilor și utilizării site-ului. Informațiile pe care le colectăm conform celor de mai sus sunt: nume, prenume, adresă, nr. de telefon, adresă de e-mail, parolă cont (dacă vă setați această opțiune), zi de naștere, gen, date de localizare (în măsura în care activați această posibilitate), preferințe, cupoanele/voucherele acordate, date din cuprinsul plângerilor / sesizărilor, orice alte informații furnizate direct de către dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră de a furniza informațiile menționate mai sus va conduce la imposibilitatea noastră de a vă oferi acces la contul dvs, respectiv de a gestiona plângerile sau sesizările pe care le puteți formula.

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR

Informațiile colectate despre dumneavoastră vor fi utilizate pentru operarea comenzilor, inclusiv pentru: ∙ funcționarea, menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului; ∙ efectuarea de operațiuni interne, inclusiv rezolvarea disfuncțiilor operaționale, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatori

ESENȚIAL:

Datele de localizare sunt prelucrate numai în măsura în care vă activați această posibilitate, activarea reprezentând consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea acestui tip de date. Datele de localizare vor fi prelucrate numai pentru a vă indica locația restaurantelor noastre raportat la locația dumneavoastră.

COMUNICĂRI ÎN SCOP PROMOȚIONAL

În măsura în care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul expres cu privire la aceasta sau dacă legislația aplicabilă ne oferă această posibilitate, Societatea va utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, pentru a vă furniza informații cu privire la acțiuni desfășurate în viitor, a trimite materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale de către Societate, alte societăți din grup sau parteneri contractuali. Societatea va respecta întotdeauna opțiunile exprimate de dumneavoastră privind modul în care puteți fi contactat, inclusiv de a nu primi mesaje promoționale dacă notificați Societatea cu privire la această preferință. Aceste preferințe pot fi transmise în orice moment.

DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR

Putem dezvălui informațiile colectate prin intermediul site-ului următorilor destinatari:

∙ partenerilor contractuali care pot asista Societatea în gestionarea site-ului; persoanelor care fac parte din echipa AromaZen, inclusiv pentru posibile inițiative de promovare comune;

∙ autorităților publice, ca răspuns la o solicitare de informații din partea acestora, în măsura în care această solicitare este conformă legii sau dacă noi considerăm că acțiunile dumneavoastră nu respectă condițiile de utilizare a Aplicației sau politicile noastre, sau pentru protejarea drepturilor, patrimoniului sau siguranței Societății sau ale altora;

∙ pentru protejarea drepturilor noastre în cadrul unor litigii;

∙ în legătură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor Societății, consolidarea sau restructurarea, finanțarea sau achiziționarea Societății noastre sau a unei porțiuni din aceasta de către altă societate;

∙ dumneavoastră (de ex., în cazul exercitării dreptului de acces).

Ne puteți contacta la adresa office@aromazen.ro sau la nr. de telefon 0753.599.035.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI CONFORM LEGII

În contextul prelucrării informațiilor dumneavoastră astfel cum este descris în prezenta Politică, beneficiați de dreptul de a accesa și de a interveni asupra informațiilor colectate despre dumneavoastră, de a vă opune prelucrării acestora în condiţiile prevăzute de lege (fără invocarea unui motiv în cazul în care nu mai doriți să primiți comunicări comerciale nesolicitate), de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor judecătoreşti şi de a nu fi supuşi unei decizii individuale automate.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care vă puteți exercita drepturile menționate mai sus. Vă puteți corecta sau modifica în orice moment datele cu caracter personal accesând rubrica „Contul meu” din cadrul contului de client AromaZen.

MODIFICĂRILE POLITICII

Este posibil să modificăm periodic această Politică. Dacă realizăm modificări semnificative ale modului în care gestionăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau ale Politicii, vă vom informa prin intermediul prin e-mail sau sms cu cel puțin 15 zile înainte de aplicarea noii versiuni a Politicii.

Utilizarea în continuare a site-ului după expirarea termenului de intrare în vigoare a noii versiuni a Politicii prevăzut în anunțul constituie acceptarea de către dumneavoastră a modificărilor.

Vă încurajăm să consultați periodic această Politică, pentru a vedea cele mai noi informații referitoare la practicile noastre în materie de confidențialitate.

CONTACT

Dacă aveți orice întrebări legate de această Politică, vă rugăm să ne contactați la adresa office@aromazen.ro, să ne scrieți pe adresa: Str. Busuiocului nr. 169, Iași, Ciurea sau să ne contactați la nr. de telefon 0753. 599.035

Shopping Cart